یکی از مسائلی که برای مسافران مخصوصاً مسافرانی که ممکن است چند روزی را در شهر بجنورد سپری کندمهم است، مسئله ی محل اسکان چند روزه می باشد که متاسفانه در شهر بجنورد با کمبود آن مواجه هستیم لذا ساخت واحد های اقامتی در سه تیپ مختلف، در مجموعه خدماتی و رفاهی جاده ابریشم، این کاستی را رفع کرده و اسکان و آسایش مسافران را به همراه دارد و باعث ماندگاری مسافران در این مسیر خواهد شد.
معرفی پروژه:
پروژه خدماتی رفاهی وگردشگری جاده ابریشم واقع در کیلومتر 4 کنارگذر شمالی بجنورد در زمینی با مساحت 108000 متر مربع و با زیر بنایی 24200 متر مربع دارای امکانات ذیل می باشد.
 متل با زیر بنای 3600 متر مربع
 بازارچه صنایع دستی و سوغات با زیر بنای 8000 مترمربع در قالب 150 واحد تجاری بزرگ و کوچک
 رستوران های مدرن و سنتی با زیر بنای 5800 متر مربع
 بخش ورزشی با زیر بنای 2000 متر مربع
 بخش خدمات خودرویی شامل جایگاه سوخت، فروشگاه ، تعمیرگاه، کارواش و... با زیر بنای 3100 متر مربع
 سالن های چند منظوره 1700 متر مربع
 شروع عملیات ساختمانی: سال 1396