تعداد طبقات : 8
 طبقه 2- : پارکینگ
 طبقه 1- : واحدهای تجاری
 طبقه همکف : واحدهای تجاری
 طبقه اول : واحد های تجاری
 طبقه دوم : واحدهای تجاری
 طبقه سوم : فود کورت و سالن های سینمایی و شهربازی
 طبقه چهارم : فروشگاه های بزرگ و صنایع دستی
 طبقه پنجم : هتل 4 ستاره
 طبقه ششم : رستوران و سالن های ورزشی
  تعداد طبقات :14
 طبقه 2-: پارکینگ
 طبقه 1- : هایپر مارکت
 طبقه همکف ، اول و دوم تجاری
 طبقه 3+ تا 14+ اداری – تجاری 5 ورودی اختصاصی برای واحدهای تجاری
 2 ورودی اختصاصی برای تالار و سالن چند منظوره
 2 ورودی اختصاصی جهت واحدهای اداری
 2 ورودی برای پارکینگ ها
 استفاده از سیستم جدید ساخت و استانداردهای روز
 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
 سیستم مانیتورینگ مشاعات
 آسانسور و پله برقی های متعدد
 دارای وید وسیع اصلی و ویدهای فرعی
 استفاده از سیستم های سرمایش و گرمایش مرکزی 
 سیستم برق اضطراری
 محیطی عاری از صدا به دلیل استفاده از عایق های صوتی در کل نما و واحدهای تجاری