دعوت به همکاری درقسمت فود کورت

دعوت به همکاری درقسمت فود کورت

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز ، مشخصات متقاضی بررسی شده و در صورت نیاز ، جهت شرکت در مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد.
در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 05832720048 داخلی 23 تماس حاصل فرمایید.