دعوت به همکاری در قسمت شهربازی طلای سفید

دعوت به همکاری در قسمت شهربازی طلای سفید

پس از تکمیل اطلاعات مورد نیاز ، مشخصات متقاضی بررسی شده و در صورت نیاز ، جهت شرکت در مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد.
در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 05832720048 داخلی 19 تماس حاصل فرمایید.