دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت راه اندازی و بهره برداری راتا مدیریت ایرانیان در نظر دارد از واجدین شرایط برای پروژه های مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید و جاده ابریشم دعوت به همکاری می نماید.