بازدید اساتید و دانشجویان دانشکده فنی دارالفنون بجنورد از پروژه

94/2/8

جهت بالا بردن سطح علمی دانشجویان استان خراسان شمالی بازدید دانشجویان دانشگاه دارالفنون همراه با اساتیدیشان با هماهنگی مهندسین پروژه انجام شد. این بازدید روز 7 اردیبهشت در گروه های 40 نفری رشته عمران این دانشگاه همراه با توضیحاتی درباره سازه انجام گرفت. طلای سفید جهت بالا بردن سطع علمی دانشجویان رشته عمران و معماری آماده همکاری جهت بازدید از پروژه با دانشگاه و موسسات آموزشی می باشد.