آغاز اجرای عملیات ساختمانی فاز دوم ( برج اداری – تجاری) مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید

94/2/11

پس از برداشت کوچه مولوی و پایان عملیات خاکبرداری ،عملیات آرماتور بندی فنداسیون جهت اجرای پروژه فاز دوم ( برج اداری تجاری) آغاز شد. لازم به ذکر است این فاز شامل 14 طبقه به صورت اداری همراه با امکانات پیشرفته از جمله سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ، ورودی و خروجی های مجزا می باشد زمان پایان فاز دوم سال 1397 برآورد شده است