شرکت در پیاده روی فرهنگیان اسفراین و بجنورد

94/2/19

همزمان با هفته مقام معلم پیاده روی بزرگ خانوادگی همراه با جوایز ویژه در بجنورد و اسفراین روز جمعه 94/2/18در بوستان بش قارداش بجنورد و پارک شهدای گمنام اسفراین با حمایت طلای سفید برگزار شد این برنامه ها با اهدا جوایزی از طرف مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید به پایان رسید.