مژده به فرهنگیان محترم استان

94/2/19

همزمان با فرا رسیدن روز معلم شرایط ویژه فروش برای فرهنگیان استان از طرف طلای سفید آغاز شد. فرهنگیان محترم جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر فروش مراجعه نمایند.لازم به ذکر است این شرایط به صورت محدود و تا 31/3/94 می باشد