بازدید دانشجویان دانشگاه اشراق بجنورد از پروژه

94/2/28

در پی بالا بردن سطح علمی و اطلاع از مسائل فنی مربوط به رشته عمران بازدیدی در قالب گروه 40 نفره در روز دوشنبه 94/2/28 توسط دانشگاه اشراق بجنورد همراه با استاد راهنمایشان جناب مهندس آزاد بیگی صورت گرفت هدف از این بازدید بیشتر آشنایی با شیوه های روز و HSE در کارگاه های ساختمانی بود.