مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید بجنورد میزبان مردم شهر زیبای اسفراین

94/3/2

بعد از برگزاری جشن طلای سفید در شهر اسفراین و درخواست مدعوین جهت بازدید از پروژه تور ویژه ای با میزبانی طلای سفید برگزار شد.این بازدید 70 نفره روز جمعه 31/2/94 ساعت 10 شروع و پس از بازدید از داخل کارگاه و اطلاع از پیشرفت فیزیکی همراه با صرف نهار در مجموعه دیار و دیدن از آینه خانه مفخم بجنورد ساعت 15 به پایان رسید.شایان ذکر است این تور اولین بازدید از طلای سفید می باشدو به دلیل استقبال گسترده تورهای ویژه دیگر در روزهای جمعه برگزار خواهد شد.