مدیر مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گفت : خراسان شمالی مستعد دراکوتوریسم توریسم فرهنگی و تاریخی

94/4/12


جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان با حضور ریاست محترم جمهوری وهیئت همراه در محل تالار کمپ پتروشیمی بجنورد برگزار شد.
در این جلسه 5 نفر از سرمایه گذاران به عنوان اعضای منتخب در حوزه صنعت و معدن – کشاورزی- گردشگری و عمران شهری و زیربنایی بیاناتی را در حوزه گردشگری مطالبی را عنوان کردند.
استان خراسان شمالی در حوزه گردشگری ناشناخته است در حالی که این استان در حوزه اکوتوریسم. توریسم فرهنگی و تاریخی و بسیاری از شاخه های دیگر توریسم دارای توانمندی های فوق العاده ای میباشد.
احمد معظمی مدیریت پروژه عظیم مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید پیشنهاداتی را در این نشست ارائه کردند که عبارتند از:
1- با استناد بند 5 تبصره 20 ماده واحده ی لایحه قانون بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی از مجموع 4000 میلیارد تومان نسبت به تشخیص 100 میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات به تمام بخش های اقتصادی استان بالاخص حوزه گردشگری اقدام لازم انجام گیرد
2- با توجه به نقش مالیات در بی غلاقه گی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی به ویژه در مناطق محروم پیشنهاد میشود استان خراسان مشمول قوانین مناطق محروم شود
3- حداقل نیمی از مناطق تخصیصی از محل صندوق توسعه ملی به بخش گردشگری صرفا در استان های کمتر برخوردار و محروم و بر پایه حداقل پیشرفت فیزیکی پروژه اختصاص یابد
4- با توجه به اینکه روند اداری اعطای مجوز های فعالیت های اقتصادی در حوزه گردشگری طولانی است اصلاح ساختار و فرایند صدور مجوزهای فعالیت از طریق کمیته مقررات زدایی دولت و با اولویت حوزه گردشگری به عنوان یک پتانسیل بالقوه انجام پذیرد
5- کاهش سقف پیشرفت فیزیکی پروژها در مناطق محروم و کمتر برخوردار برای استفاده از تسهیلات بانک مورد نظر قرار گیرد (در حال حاظر پیشرفت فیزیکی 50 درصد برای دریافت تسهیلات الزامی است)