مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی : طلای سفید پروژه ملی استان و حمایت از آن واجب است.

94/5/22

طی جلسه مورخه 94/5/21 مدیران مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید با مدیر کل سازمان صدا و سیمای از زحمات بی دریغ ایشان برای گسترش و توسعه فرهنگ استان قدردانی شد. در این جلسه که با حضور جناب مهندس مهدوی مدیر کل صدا سیمای برگزار شد دستاوردهای 12 ساله استان خراسان شمالی از طرف مدیریت طلای سفید بازگو شد.و مساعدت این نهاد را درجهت پخش برنامه پیاده روی 19 مرداد را خواستار شدند.مدیر کل صدا سیمای نیز گفتند وظیفه صدا وسیمای همکاری و بازگو کردن مشکلات و شناساندن استعدادهای استان است و همچنین پروژه طلای سفید را پروژه ملی دانستند و دستور پخش زنده برنامه پیاده روی 19 مرداد که در تاریخ 94/5/30برگزار می شود را دادند.