حضور مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید و جاده ابریشم به عنوان نماینده خراسان شمالی درهفتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

94/08/21طلای سفید در هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کیش شرکت کرد . این نمایشگاه با تمرکز بر حوزه های بازار سرمایه ،گردشگری وشهرسازی از 18 آبان تا 22 آبان در کیش برگزار شد. گفتنی است مجتمع طلای سفید و مجتمع بین راهی و تفریحی جاده ابریشم به عنوان تنها نماینده های خراسان شمالی همراه با میراث وفرهنگی خراسان شمالی در این نمایشگاه حضور پررنگ داشتند هدف این نمایشگاه تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های دارای توجیحه اقتصادی بود . همزمان با این نمایشگاه دومین نمایشگاه بین الملی بورس و بیمه نیز برگزار شد .