آدرس خیابانی جدید در شهرمان به اسم خیابان طلای سفید

94/08/27جدیدترین نشست شورای اسلامی شهر بجنورد با حضور 12 عضو شورا برگزار که تصویب نامگذاری چندین خیابان و میدان بجنورد از جمله محورهای این نشست بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به پیشنهاد و نامگذاری چندین خیابان جدید این شهر که فاقد نام بود و موضوع اسامی در کمیسیون فرهنگی شورا بررسی و تصویب شده است. سید جلیل کشمیری بیان داشت: نامگذاری خیابان محل اجرای طرح سرمایه‌گذاری طلای سفید با عنوان خیابان طلای سفید از دیگر مصوبات این کمیسیون بوده است که با توجه به اینکه قبلا در این محل کارخانه پنبه فعالیت داشته و اساساً پنبه یکی از محصولات اصلی استان است، این نام برای خیابان محل اجرای این طرح سرمایه‌گذاری مصوب شده است.