بازدید مدیر کل بازرسی اداره کار و رفاه اجتماعی از پروژه طلای سفید

94/09/01همزمان با برگزاری اولین همایش حفاظت و ایمنی که در محل سالن همایش فنی و حرفه ای بجنورد در تاریخ 94/09/01 برگزار شد آقای مهندس اصابتی مدیر کل بازرسی اداره کار و رفاه اجتماعی و آقای مهندس نوری مدیر کل کار و رفاه استان نیز از پروژه بازدید کردند در این بازید آقای مهندس اصابتی در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه و نکات رعایت شده ایمنی در کارگاه قرار گرفتند لازم بذکر است در این همایش طلای سفید نیز به عنوان واحد نمونه کمیته حفاظت و ایمنی ساختمان انتخاب شد.