شروع دیوار چینی و نازک کاری پروژه با مصالح مقاوم

94/11/24

کیفیت و مرغوبیت مصالح به کار گرفته شده در پروژه طلای سفید دغدغه همیشگی کارفرما این مجموعه است ، پس از تحقیقات و بررسی محصولات موجود در بازار ساختمان مصالح جهت نازک کاری انتخاب گردید. این مصالح علاوه بر عایق بودن در برابر سرما و گرما و صدا در مقابل نصب قفسه های سنگین واحدهای تجاری مقاوم است . علاوه بر این سرعت کار بالای این مصالح در اجرا می توانند نقش به سزایی در اتمام نازک کاری داشته باشند.