پیام نوروزی مشاور ارشدطلای سفید

94/12/27


کی عید می رسد که تکانی دهم به خویش            هر گوشه از اتاق دلم تاربسته است
سپیده دم سال جدید با نگاهی نو و صدایی تازه از راه می رسد. نفس های آخر زمستان ، نوید تولد دوباره بهار را بشارت می دهند.
خرسندیم از تحول روزگار و حلول سال نو شمسی مقارن با بهار طبیعت فصل شکفتن و شکوفایی، موسم گل و بلبل ، زمان دگرگونی در اندیشه و فکر و آغاز بهتر زبستن ، زیبا دیدن ، والاتر اندیشیدن و دقیق تر برنامه ریزی کردن مایه مباهات است. این عید باستان و سعید نوروز را به تمامی هم استانی های عزیز بویژه خانواده بزرگ طلای سفید شاد باش عرض نمائیم.
سال جدید قطعاً با تحولات جهانی و منطقه ای، اقتدار نظام و مشارکت مردم در عرصه های تصمیم گیری و سازندگی و سرمایه گذاری سالی سرشار از عزت ، ثبات ، سربلندی و موفقیت خواهد بود. این ثبات و رشد و بالندگی رسالت ما را در ساختن شهر و استان سرسبزمان مضاعف می نماید. به امید روزهای خوب و خبرهای بهتر برای توسعه همه جانبه

دکتر مهدی اخلاقی پور