نهمین دوره مسابقات کشتی با چوخه شهدای ارکان

95/06/24

مسابقات کشتی با چوخه جام شهدای تخته ارکان در تاریخ 26 شهریور برگزار می شود شایان ذکر است یکی از حامیان این مسابقات مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید می باشد.