بازدید مسئولین از پروژه طلای سفید

95/06/29

روز دوشنبه مورخه 95/6/29بازدیدی توسط جناب مهندس علی نیا معاون عمرانی استانداری ، جناب مهندس بدیعی ریاست مسکن و شهرسازی ، جناب مهندس دژهوت شهردار محترم و جناب مهندس رمضانی ریاست سازمان نظام مهندسی استان از مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید انجام شد.دراین بازدید همچنین نشستی با سرمایه گذار راجع به اطلاع از نحوه پیشرفت پروژه صورت گرفت لازم بذکر است مهندس علی نیا این پروژه را از بزرگترین پروژه های استان وحمایت از آن را مهم دانست همچنین مهندس دژهوت شهردار بجنورد از پروژه به عنوان الگوی ساخت و ساز از لحاظ انضباط و ایمنی در سطح استان یادکرد.