حضور طلای سفید در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش

95/08/22

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در سالن نمایشگاه بین المللی کیش در اواخر مهر برگزار شد که در این نمایشگاه مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید بعنوان تنها نماینده استان در کنار سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی حضور پررنگی داشت.