بازدید ریاست سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان شمالی از پروژه طلای سفید

95/11/10

این بازدید در تاریخ 10 بهمن همزمان با دهه فجر با حضور ریاست سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی جناب آقای سویدانلویی و هیئت همراه از محل پروژه انجام شد که در این بازدید از قسمت های گردشگری و مراکز تجاری دیدن کردند.