بازدید معاون محترم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور از پروژه طلای سفید

96/01/09

این بازدید در تاریخ 9 فروردین 96 با حضور جناب آقای دکتر شیرکوند معاون محترم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی کشور و جناب آقای تاجیک مدیرکل محترم مناطق نمونه کشور در معیت جناب آقای سویدانلویی مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی، سرکار خانم هاشمی مرغزار معاون محترم گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع استان و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و فرماندار محترم بجنورد و همراهان از پروژه طلای سفید انجام شد.