تجلیل از مدیریت مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید به عنوان خیر برتر ورزشی در همایش خیرین ورزش یار کشور – تهران – هتل المیپک

96/02/13

دومین همایش خیرین ورزشی یار کشور با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در هتل المپیک با هدف تجلیل از خیران نمونه در عرصه ورزش