بازدید از پروژه طلای سفید

96/05/01

بازدید ریاست محترم سازمان مسکن و شهرسازی آقای دکتر مصطفی زاده ، ریاست محترم سازمان برنامه ریزی و بودجه آقای دکتر پور عیسی و فرماندار محترم شهرستان بجنورد آقای دکتر ثمینی ، ریاست محترم اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی آقای مهندس بدیعی