بازدید ریاست محترم مخابرات خراسان شمالی از پروژه طلای سفید

96/11/07

با توجه به رسیدن پروژه طلای سفید به نازک کاری و تاسیسات و تامین فیبرنوری جلسه ای در محل پروژه با ریاست محترم مخابرات جناب آقای دکتر هاشمی و هیات همراه ایشان عصر روز چهارشنبه برگزار شد. در این جلسه و بازدید آقای دکتر هاشمی اعلام آمادگی خود را جهت همکاری با پروژه در راستای تامین نیازهای مخابراتی اعلام کردند.