بازدید ریاست سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی و نمایندگان شهر بجنورد ازپروژه طلای سفید

97/05/27

با نزدیک شدن به هفته دولت طلای سفید میزبان دونماینده شهر بجنورد همراه با آقای مهندس یزدان پناه سرپرست سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی بود . در این بازدید که با هدف معرفی پروژهای گردشگری استان انجام شده بود در مورد پروژه و پیشرفت فیزیکی آن اطلاعاتی از طرف مدیریت داده شد.