ورود پله برقی ها به پروژه طلای سفید

با توجه به نزدیک شدن پروژه به مرحله بهره برداری تعداد 10 دستگاه پله برقی که با مارک KONE تحت لیسانس آلمان در اسفند 97 خردیداری شده بود وارد پروژه طلای سفید شد