سینما طلای سفید

مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید، با دارا بودن یک سالن VIP با ظرفیت ۱۶ صندلی و ۳ سالن با گنجایش بیش از ۳۰۰ صندلی می باشد و مجهز به بروزترین سیستم پخش دیجیتال، سیستم صوتی پیشرفته و صندلی های مدرن، که هم اکنون در حال آماده سازی و تجهیز است.

سالـن شـمـاره یـکظرفیت:93 صندلیطراحی مدرن و بروزترین سیستم صوتی و تصویریپردیس سینمایی طلای سفید
سالـن شـمـاره دوظرفیت:109 صندلیپردیس سینمایی طلای سفید
سالـن شـمـاره سهظرفیت:109 صندلیپردیس سینمایی طلای سفید
(VIP) سالـن اختصاصیمرکز خرید و سرگرمی طلای سفید
16 دارای یک سالن اختصاصی
نفره، برای تماشای فیلم دلخواه (فیلم های
روز سینمای ایران) و اکران بصورت
اختصاصی با امکان سرو ،انواع نوشیدنی
های طبيعي گرم و سرد و انواع تنقلات
همچنين امكان سرو اختصاصی عصرانه نيز
در این سالن وجود دارد
ظرفیت:16 صندلیپردیس سینمایی طلای سفید
(VIP) سالـن اختصاصیظرفیت:16 صندلیپردیس سینمایی طلای سفید